Co to jest inflacja? Definicja praktyczna

Finanse

deflacja

inflacja w Polsce

rodzaje inflacji


inflacja definicja

Inflacja to jeden z najpopularniejszych wskaźników finansowych. Inflacja wpływa na ceny żywności, wysokość płaconych rat kredytów, czy wysokość oprocentowania lokat w bankach.

Inflacja definicja

W literaturze finansowej znajdziecie wiele określeń inflacji, m.in. „wzrost średniego poziomu cen”, „obniżanie wartości pieniądza”, „proces wzrostu ogólnego poziomu cen” „spadek wartości pieniądza”, itp. Wg nas dobrym określeniem jest to ostatnie – spadek wartości pieniądza. Dlaczego?

Jak inflacja wpływa na ceny produktów?

Załóżmy, że w styczniu inflacja wynosi 3%. Idziecie na zakupy mając 10 zł. Kupujecie:

  • mleko 2,20 zł,
  • chleb 2,70 zł,
  • cztery bułki 0,25 zł / 1 szt.,
  • ser 4,10 zł

Razem 10 zł.

Miesiąc później (w lutym), również idziecie na zakupy mając 10 zł w portfelu. Jednak inflacja w lutym wynosi już 4%. Oznacza to, że wasze 10 zł jest warte mniej niż miesiąc temu, bo ceny produktów wzrosły o 1% (różnica między inflacją w lutym, a styczniu). Teraz ceny produktów kształtują się tak:

  • mleko 2,20 zł + 1% x 2,20 = 2,22 zł
  • chleb 2,70 zł + 1% x 2,70 = 2,73 zł
  • cztery bułki 0,25 zł + 1% x 0,25 zł = 0,25 zł
  • ser 4,10 zł + 1% x 4,10 zł = 4,14 zł

Razem 10,09 zł, czyli wasze 10 zł jest teraz mnie warte, jego wartość spadła. Nie zrobicie już tych samych zakupów, trzeba albo dołożyć te 9 gr, albo zrezygnować z jednej bułki.

Ustalanie poziomu inflacji

W każdym kraju jest tzw. bank centralny, czyli główny bank kontrolujący pozostałe tego typu podmioty. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Celem NBP jest takie ustalanie wysokości inflacji, by nasza gospodarka mogła się skutecznie rozwijać.

NBP może wpływać na poziom stóp procentowych inflacji przez zwiększanie ilości pieniędzy na rynku m.in. przez tzw. dodrukowanie pieniędzy. Na logikę, jeżeli czegoś jest dużo i łatwo to dostać, to nie jest to tak pożądane (wartościowe), jak coś co jest trudno dostępne. Podobnie jest z inflacją. Jeżeli jest dużo pieniędzy na rynku, to ich wartość maleje, czyli rośnie inflacja. Gdy pieniędzy na rynku jest mniej, to ich wartość rośnie, bo maleje inflacja.

Rola banków w sterowaniu inflacją

Czy wiecie, że istnieje coś takiego jak rezerwa częściowa? Aktualnie wynosi ona w Polsce 3,5% dla banków komercyjnych. Rezerwa częściowa oznacza, że bank musi odprowadzić do NBP 3,5% z posiadanych środków (jako zabezpieczenie). Resztę może przeznaczyć na udzielenie kredytów, pożyczki, itd. Dlaczego to wpływa na inflację? Posłużymy się przykładem.

Załóżmy, że bank posiada 100 000 zł. Wówczas 3,5% x 100 000 = 3,5 tys. zł. Na koncie w banku zostaje wówczas 100 tys. – 3,5 tys. zł = 96,5 tys. zł. W praktyce, są to pieniądze klientów danego banku. Bank może te pieniądze pożyczyć dla klienta indywidualnego, firmy, innego banku. No właśnie, innego banku. Tu zaczyna się robić ciekawie, bo bank, który te pieniądze pożyczył również może zastosować na nich tę samą procedurę, czyli może pożyczyć otrzymane środki dalej, oddając uprzednio 3,5% z nich do NBP. Ten drugi bank z 96,5 tys. zł oddaje do NBP 3377,50 zł, czyli zostaje mu 93122,50 zł, które to dalej może pożyczyć.

W ten sposób na rynku powstaje coraz więcej pieniędzy, więcej aniżeli wytwarzanych w tym samym okresie dóbr. W ten sposób rzeczywista wartość pieniędzy maleje, a inflacja rośnie.

Powyższy przykład jest daleko idącym uproszczeniem. Jednak wielu ekonomistów zgadza się co do tego, że na inflację ma głównie wpływ ilość pieniędzy na rynku, a na tę z kolei wartość mają wpływ banki wykonujące przecież największe transakcje finansowe.


1 / 52 / 53 / 54 / 55 / 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany i nie będzie rozpowszechniany.

Możesz używać następujących tagów i znaczników HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>