Regulamin serwisu lifeislife.pl

I. Podstawowe definicje

 1. Serwis – witryna LifeIsLife.pl
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis LifeIsLife.pl

II. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z bezpłatnego serwisu LifeIsLife.pl. Informacje dotyczące prywatnych danych o użytkownikach korzystających z Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Wydawcą i właścicielem Serwisu jest firma BESTINWEB z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 43, 00-673 Warszawa.
 3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany te mogą wynikać na przykład ze zmian zakresu usług oferowanych przez Serwis.

III. Komentarze

 1. Użytkownicy Serwisu mogą publikować komentarze do poszczególnych artykułów.
 2. Komentarze podlegają moderacji i pojawiają się na Serwisie po ich zaakceptowaniu przez moderatora.
 3. Zakazane jest publikowanie komentarzy wulgarnych, pornograficznych, szerzących nienawiść na tle rasowym, etnicznym czy religijnym lub uwłaczających innym użytkownikom serwisu. Zabrania się również publikowania treści naruszających prywatność osób trzecich, a także linków odnoszących się do stron publikujących niedozwolone przez LifeIsLife.pl treści, zawierających wirusy czy propagujących nielegalne w świetle prawa działalności. Takie komentarze nie zostaną opublikowane.
 4. Opublikowane nie zostaną również komentarze uznane przez moderatora za SPAM. Przez SPAM rozumie się komentarze odnoszące się oraz nie odnoszące się do treści artykułu, mające na celu promocję innej strony lub produktu w sposób mniej lub bardziej nachalny oraz nienaturalnie wyglądające komentarze (dużo pustych wierszy, pojedyncze słowa), których celem jest zaśmiecanie Serwisu.

IV. Newsletter

 1. Użytkownik Serwisu ma możliwość zapisania się do bazy subskrybentów Serwisu poprzez wypełnienie krótkiego formularza zawierającego adres e-mail, informacje o płci i kodzie pocztowym a także po zaakceptowaniu regulaminu serwisu.
 2. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia zapisanemu do bazy użytkownikowi (pkt1) e-maili z najnowszymi artykułami zamieszczonymi na stronie. Maile te będą wysyłane w ustalonych przez Serwis terminach i będą zawierały najnowsze lub najbardziej godne polecenia materiały.
 3. Serwis LifeIsLife.pl zastrzega sobie wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości e-mail do użytkowników, którzy pozostawili swój adres e-mail i zaakceptowali Regulamin Serwisu. Pod pojęciem niezapowiedziane wiadomości LifeIsLife.pl rozumie wiadomości e-mail odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i promocji (np. zmiany, konkursy), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów LifeIsLife.pl. Serwis dokłada wszelkich starań, by treści komercyjne wysyłane do użytkowników serwisu były możliwie najbardziej interesujące. W celu jednak ochrony użytkowników przed nadmiarem niezapowiedzianych wiadomości, ich wysyłka jest ograniczona.
 4. Zgodnie z Polityką Prywatności Serwis zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych innym osobom niż uprawnionym pracownikom BestInWeb.
 5. Zgodnie z Polityką Prywatności Użytkownik ma prawo do wglądu w podane przez siebie dane, ich moderacje lub usunięcie.

V. Linki zewnętrzne

Na Serwisie LifeIsLife.pl istnieje możliwość pojawienia się przekierowań graficznych i tekstowych do stron zewnętrznych. Serwis LifeIsLife.pl nie odpowiada za treści, regulamin czy politykę prywatności tych witryn. Publikowanie przekierowań tekstowych czy graficznych nie jest jednoznaczne z rekomendowaniem treści/produktów/usług proponowanych na stronie do której kieruje tekst czy grafika. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użytkowania stron/produktów/usług, do których kierują przekierowania pojawiające się na Serwisie.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

Artykuły publikowane na serwisie na LifeIsLife.pl mają charakter informacyjny. Serwis dokłada wszelkich starań by publikowane treści były możliwie najrzetelniejsze, stąd wiedza w nich zawarta opierana jest często na pracach m.in. naukowych. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność publikowanych rad, błędy informacyjne czy nieaktualność danych. Nie ponosi odpowiedzialności również za szkody wynikające z publikowanych przez Użytkowników treści (komentarze) lub z faktu korzystania przez nich z Serwisu. Serwis nie odpowiada za treści i formę zamieszczonych reklam. 

VII. Prawa autorskie

Korzystanie z Serwisu nie nadaje Użytkownikowi jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych w sposób inny niż określony Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabrania się w szczególności kopiowania i udostępniania treści i materiałów publikowanych w Serwisie w sposób niezgodny z ustawą.